Laikmetīgās mākslas telpa

TUR_telpas galvenais darbības mērķis ir organizēt trīs laikmetīgās mākslas izstādes ziemas un trīs – vasaras sezonā. Telpai, kam ir cieša saikne ar Tallinas ielas kvartālu, šajos gadalaikos ir krasi atšķirīgs raksturs, dodot iespēju veidot divus ļoti dažādus izstāžu ciklus – ņemot vērā gan sezonu, gan pašas telpas specifiku.

TUR_telpas ambīcija ir pilnveidot Rīgas laikmetīgās mākslas ainu, sadarbojoties ar mums interesantiem māksliniekiem un veidojot augstas kvalitātes laikmetīgās mākslas izstādes. Izstāžu veidošanas procesā mākslinieki ņem vērā arī pašas telpas īpatnības – atsauci gan uz tradicionālo balto kubu, gan ēkas industriālo pagātni –, tādēļ tie ir aicināti radīt jaunus darbus un mudināti eksperimentēt ārpus sev ierastajām radošajām praksēm. TUR_telpā darbojas neliela, bet īpaša mākslinieku un mākslas profesionāļu komanda, kas atbalsta katru izstādes procesa posmu, sākot no konceptuālās izstrādes līdz pat noslēgumam.
Tikpat svarīgi TUR_telpai ir veidot arī starpdisciplinārus pasākumus, kas sniedz jaunu skatījumu uz izstādēs aplūkotajām idejām, meklējot saskarsmes iespējas starp dažādām mākslu disciplīnām. TUR_telpa tiecas piesaistīt auditoriju ārpus tradicionālā "mākslas burbuļa" un, pateicoties savai lokācijai Tallinas ielas kvartālā, ir lieliski piemērota, lai izstādēs piesaistītu nejaušus garāmgājējus un vietējo bāru apmeklētājus, radot integrējošu vidi, kas piemērota sarunām, darbnīcām un citām radošu apmaiņu formām. Visbeidzot – TUR_telpa cenšas reprezentēt māksliniekus dažādās mākslu platformās un institūcijās ārpus Latvijas ar nolūku stiprināt to starptautisko reputāciju un veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas atpazīstamību.

TUR_telpas komdanda ir: Kristīne Ercika, Roberts Flaics, Andris Freibergs, Beatrise Grudule, Andris Kaļiņins, Maksimilians Kotovičs, Edvards Shautens, Eva Shopjak un Rūdolfs Štamers.


Space for Contemporary Art

TUR_telpa’s main activity is programming three contemporary art exhibitions in the winter and three in the summer. Depending on the season, the presentation space, an integral part of Tallinas iela kvartāls, has a radically different character and this creates an opportunity for two very distinct series of exhibitions, each responding to the specific circumstances of the space and the conditions.

TUR_telpa's ambition is to complement Riga's contemporary art scene by working closely with their selected artists to create high quality, curated art exhibitions. Collaborating with the distinctive characteristic of the space - which refers to both the traditional white cube and the building's industrial past - artists are invited to create new work and encouraged to experiment beyond what might be their conventional practice. A small but dedicated team of artists and art professionals is there to support each stage of the exhibition process, from its conceptual inception to beyond its closing. Interdisciplinary exchange is also a primary goal of TUR_telpa and events are programmed that bring new perspectives on the ideas behind the exhibitions, seeking crossovers into different disciplines. TUR_telpa seeks to engage an audience beyond the traditional “art bubble” and is uniquely situated on Tallinas ielas kvartāls to do so, creating a low threshold for passersby and integrating a meeting place within the presentation space ideal for conversations, workshops and other forms of exchange. Finally, TUR_telpa looks to bring artists they work with to the attention of artistic platforms and institutions outside of Latvia with the intention of strengthening the artist's international standing and contribute to the position of Latvian contemporary art.

The TUR_telpa team is: Kristīne Ercika, Robert Fleitz, Andris Freibergs, Beatrise Grudule, Andris Kaļiņins, Maksimilians Kotovičs, Edd Schouten, Eva Shopjak and Rūdolfs Štamers.

Contacts

tur.telpa@gmail.com

Built with Berta.me